Smith, Mitchell – De Witte Dageraad

 

Smith, MItchell - De witte dageraad

Sarah Maher leeft in de ongerepte natuur van Alaska, niet alleen in de koude!!! zomermaanden, maar ook in de gure, snijdende ijs en sneeuwstormen.

Ze leeft van de opbrengst van verkoop van de huiden van wilde dieren die ze in vallen vangt.

Soms met gevaar voor eigen leven, zoals wanneer er een volwassen lynx in een val zit, maar verre van dood is.

Het jaar daarvoor is haar echtgenoot in die zelfde wildernis, vlak bij hun houten huisje dodelijk gegrepen door een reusachtige grizzly-beer en allerlei familie, kennissen en officiële instanties proberen haar van dit rauwe bestaan af te krijgen.

Het boek volgt haar dappere bestaan, haar omgang met de inwoners van het dichts bijzijnde dorpje en haar moeder.

Zal ze zich terugtrekken naar de ‘beschaafde wereld’? of blijft ze in de wildernis?

Een mooi boek, een inkijkje in het moeilijke bestaan van een bevolkingsgroep die onder barre omstandigheden probeert te overleven.
Helaas worden sommige personaages erg beknopt weergegeven en het einde is vrij open.

3***

 

Advertenties